Käesolevaga kutsume Teid AS Saarte Liinid poolt korraldatavale hankemenetlusele „Kuivastu sadama kai nr.1, Virtsu sadama kai nr.1, Rohuküla sadama kai nr.6 ja Heltermaa sadama kai nr.4 rekonstrueerimise tööprojekti koostamine“.

Hankedokumentide taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaaare, faksi numbrile 45 30149 või e-aadressile merle@saarteliinid.ee
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Pakkumine esitada 26.10.2007.a. kell 10.00 AS Saarte Liinid, Rohu 5, 93819 Kuressaare, kontaktisik arendusdirektor-juhatuse liige Peeter Oopkaup.

Hanke teostamise aeg

 Eskiisprojektid 15.11.2007.a.
 Heltermaa, Rohuküla tööprojekt mitte hiljem kui 30.04.2008.a.
 Kuivastu, Virtsu tööprojekt mitte hiljem kui 30.09.2008.a.

Sadamate rekonstrueerimise lähteülesanne toodud lisas 1.

LISA 1

Kuivastu sadama kai nr.1; Virtsu sadama kai nr.1;Rohuküla sadama kai nr.6 ja Heltermaa sadama kai nr.4
rekonstrueerimise tööprojekti koostamine.

Lähteülesanne:

Projekti staadium:

Tööprojekt, millele eelneb eskiisprojekti koostamine

Kai funktsioon:

Sildumiseks järgmiste parameetritega parvlaevale MM 90 FC
 üldpikkus L.O.A. = 97,9 m
 laius (koos pardaprussiga) B = 18,5 m
 süvis: tühi laev T = 3,2 m
täislaadungis laev T = 4,0 m
 laeva rambi laius – 9,0 m
 brutomahutavus GRT = 5900
 netomahutavus NT = 1780
 kandevõime (dedveit) DW = 800 mt
 laeva tõmbejõud (bollart pull) BP = 56 mt
 pealesõidu kõrgusmärk laeva
baasliinist 7400 mm

  • Võitja: AS Merin

  • Lepingu kuupäev: 26.10.2007