Triigi sadama tehnilised näitajad

0
Kaide arv
0m
Veesõiduki suurim pikkus
0m
Veesõiduki suurim laius
0m
Veesõiduki suurim süvis
0m
Sissesõidutee väikseim laius
0m
Väikseim sügavus (EH2000)

Triigi sadama teenused

Sadama ülevaataja
Sadama kapten-direktor
Sadama ülevaataja
Sadama direktor
Sadamakapten