Saarte Liinid on saanud tunnustuse kvaliteetse töö korraldamise ja sadamateenuste pakkumise eest, olles saanud DNV poolt väljastatud ISO 9001 ja ISO 14001 juhtimissüsteemide sertifikaadid. Need sertifikaadid kinnitavad, et meie tegevus vastab rahvusvaheliselt tunnustatud ISO standarditele. Kindla eesmärgi poole püüeldes oleme viimasel aastal ellu viinud märkimisväärseid sisemisi arendusi ja protsesside ühtlustamisi, et vastata standardi nõuetele. Sertifikaatide kehtivusaeg on kolm aastat, mille vältel toimub ettevõtte regulaarne audit kord aastas, tagamaks jätkuvat vastavust ISO standarditele.

DNV on rahvusvaheline akrediteerimisasutus ja riskijuhtimise ettevõte, mis pakub sertifitseerimis-, kvaliteedijuhtimise, tehnilise kontrolli ja nõustamisteenuseid. Ettevõte loodi Norras 1864. aastal eesmärgiga tagada laevade ja naftaplatvormide ohutus merel. Tänaseks on DNV laienenud paljudesse teistesse tööstusharudesse, sealhulgas energia, tervishoid, toiduohutus, keskkonnajuhtimine ja IT. DNV pakub mitmesuguseid sertifikaate aidates organisatsioonidel üle maailma tõsta oma operatsioonide kvaliteeti ja jätkusuutlikkust. Nad on tuntud oma range hindamisprotsessi ja kõrge standardi poolest, mistõttu nende väljastatud sertifikaadid on laialdaselt tunnustatud kvaliteedi ja usaldusväärsuse märgina.