SÕRU SADAM

SÕRU SADAM

Sadama info +372 527 2865

Sadama info +372 527 2865

Sõru sadama tehnilised näitajad

0
Kaide arv
0m
Veesõiduki suurim pikkus
0m
Veesõiduki suurim laius
0m
Veesõiduki suurim süvis
0m
Sissesõidutee väikseim laius
0m
Väikseim sügavus (EH2000)

Sõru sadama teenused

Aadress
Sadama ülevaataja
Sadamakapten
Sadama direktor
Aadress
Sadama ülevaataja
Sadamakapten
Sadama direktor