Piirissaare sadama tehnilised näitajad

0
Kaide arv
0m
Veesõiduki suurim pikkus
0m
Veesõiduki suurim laius
0m
Veesõiduki suurim süvis
0m
Sissesõidutee väikseim laius
0m
Väikseim sügavus (EH2000)

Piirissaare sadama teenused

Sadama ülevaataja
Sadamakapten / direktor
Sadama ülevaataja
Sadamakapten / direktor