Käimasolevad projektid

Merekeskkonna kaitseks rakendatavad meetmed

Projekti nimetus: „Rohuküla sadama reoveepuhasti rekonstrueerimine“ Projekti number: RE.4.07.23-0049 Projekti algus ja lõpp: 15.03.2023 - 16.05.2025 Rakendusüksus: Keskkonnainvesteeringute Keskus Taotlusvoor: Keskkonnaprogrammi merekeskkonna uuringud ja ...

Merekeskkonna reostustõrje

Projekti nimetus: „AS Saarte Liinid sadamatele reostustõrjevahendite soetamine“ Projekti number: RE.4.07.23-0037 Projekti algus ja lõpp: 15.03.2023 - 31.12.2024 Rakendusüksus: Keskkonnainvesteeringute Keskus Taotlusvoor: Keskkonnaprogrammi merekeskkonna ...

Euroopa ühendamise rahastu (CEF Fond)

Projekti nimetus: Virtsu – Kuivastu Recharging Stations Projekti akronüüm: ViKuReSta Projekti number: SEP-210915597 Projekti algus ja lõpp: 01.01.2023 - 30.06.2027 Rakendusüksus: CINEA Meede: CEF-T-2022-COMPGEN-MARP-WORKS ...

EL Ühtekuuluvusfond 2021-2027

Projekti nimetus: „Riigile kuuluvate sadamate kaitserajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine“ Projekti number: 2021-2027.2.03.23-0014 Projekti algus ja lõpp: 01.01.2023 - 30.06.2027 Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus Meede: 2021-2027.2.3 (EK nr 2.4) Kliimamuutustega ...

Lõppenud projektid