Projekti nimetus: „AS Saarte Liinid sadamatele reostustõrjevahendite soetamine“
Projekti number: RE.4.07.23-0037
Projekti algus ja lõpp: 15.03.2023 – 31.12.2024
Rakendusüksus: Keskkonnainvesteeringute Keskus
Taotlusvoor: Keskkonnaprogrammi merekeskkonna reostustõrje 2023 – 15.02.2023-17.03.2023
Projekti kogumaksumus: 23 213,14 €
Toetuse suurus: 9 672,14 €

Projekti eesmärk ja tulemused:
Projekti eesmärgiks on sadamate reostustõrjeplaaani täitmise tagamine ja sadamate reostustõrjeks valmisoleku suurendamine. 2022. aastal kooskõlastas Keskkonnaministeerium taotleja sadamate reostustõrjeplaanid tingimusega, et ettevõte suurendab olemasolevate absorbeerivate poomide kogust sellisel määral, et oleks tagatud vähemalt kolmekordne suurima sadamat külastava laeva pikkus. Absorbeerivate mattide tagavara suurendamine aitab kaasa võimaliku reostuse kiiremaks likvideerimiseks