Roomassaare sadama tehnilised näitajad

0
Kaide arv
0m
Veesõiduki suurim pikkus
0m
Veesõiduki suurim laius
0m
Veesõiduki suurim süvis
0m
Sissesõidutee väikseim laius
0m
Väikseim sügavus (EH2000)

Roomassaare sadama teenused

Sadama direktor
Sadamakapten
Stividor
Sadama direktor
Sadamakapten
Stividor