Projekti nimetus: „Hõljukikai Manilaiule“
Projekti number: RE.2.01.22-0660
Projekti algus ja lõpp: 01.03.2023 – 30.11.2023
Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus
Meede: RE.2.1 Regionaaltoetused
Taotlusvoor: Väikesaarte programm 2023 – 28.11.2022-31.01.2023
Toetuse suurus: 27 261,62 €
Projekti kogumaksumus: 34 467,01 €

Projekti eesmärk ja tulemused:
Projekti abil rajatakse Manilaiule ujuvkai, et lihtsustada reisijate ja kaupade transporti hõljukiga liiklemise perioodil. Tulemuseks on mugavam ja ohutum hõljukireisijate peale-mahaminek ja lihtsam kaupade laadimine talvisel perioodil.