Projekti pealkiri:
Ida-Läänemere ranniku sadamate võrgustiku parendamine ja propageerimine, Est-Lat177

Projekti lühinimetus:
IDA-LÄÄNEMERE SADAMAD

Veebi lehekülg:
https://estlat.eu/en/estlat-results/eastbaltic-harbours.html

Programm:
Koostööprogrammi “Interreg V-A – Estonia-Latvia” rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF).
Programmi prioriteet nr 3 “Parem sadamate võrgustik”; meede nr 3.1. “Parem väikesadamate võrgustik heal tasemel teenustega”.

Projekti eesmärk:
Parendada, tugevdada ja laiendada sadamatevõrgustiku taristut Eestis ja Lätis ning propageerida Ida-Läänemere piirkonda purjetamise sihtkohana.

Projekti tulemused:
Projekti realiseerimise järgselt on Eesti ja Läti väikelaevasadamate taristu parendatud ja sadamates pakutakse kvaliteetseid teenuseid, samuti reklaamitakse väikelaevasadamaid, et saavutada piirkonna sadamavõrgustikule rahvusvahelist tuntust.

Projekti partnerid:

 • Riga Planning region (Läti) – juhtivpartner
 • Kurzeme Planning region (Läti)
 • MTÜ Eesti Väikesadamate Arenduskeskus (Eesti)
 • Salacgrīva port authority (Läti)
 • Rīga Free port authority (Läti)
 • Jūrmala port authority (Läti)
 • Engure port authority (Läti)
 • Roja port authority (Läti)
 • SIA New Yacht Marina (Läti)
 • Pāvilosta port authority (Läti)
 • AK Pāvilosta Marina (Läti)
 • SA Hiiumaa Sadamad (Eesti)
 • AS Saarte Liinid (Eesti)
 • SIA AK Pāvilosta Marina (de minimis)
 • SIA New Yacht Marina (de minimis)
 • Pāvilosta ostas pārvalde (de minimis)
 • MTÜ Väikesadamate Kompetentsikeskus (Sub-total For Partners Inside)

Projekti periood: 01.09.2020. – 31.12.2022

Projekti eelarve:
Projekti eelarve on 3 304 285.93 € millest ERF Interreg Estonia-Latvia 2014-2020 programmi kaasfinantseering on summas 2 808 643.01 €. Riga Planning Region osaleb projektis juhtivpartnerina planeeritud eelarvega 203 265.00 €, millest ERF toetus moodustab 172 775.25 €.

Projekti kontaktisik: Riga Planning Region, Inga Brieze, mail: inga.brieze@rpr.gov.lv, tel.: +371 29488197