Projekti nimi: Sviby väikelaevasadama kai-kaitsemuul

Toetuse summa: 200 000 eur

Lühikirjeldus: Sviby väikelaevasadama kai-kaitsemuuli abil sadama kaitsmine lõunatuulte ja lainetuse eest, täiendavate väikelaevade kaikohtade rajamine sadamasse.

Projekti eesmärgid:

  • Sviby väikelaevasadama kai-kaitsemuuli ja vajaliku infrastruktuuri rajamine
  • Väikelaevaga reisijatele Vormsi saarele ligipääsetavuse parandamine
  • Turvaliste peatumistingimuste loomine Sviby väikelaevasadamas
  • Vormsi saare elanike ja kinnistu omanikest väikelaevaomanike turvalisuse tagamine saare ainsas sadamas.

Projekti tulemused:

  • Rajatud on Sviby väikelaevasadama kai-kaitsemuul ja vajalik infrastruktuur
  • Sviby väikelaevasadam on alustele ohutu, sadam on kaitstud lõunatuulte eest.
  • Loodud on eeldused külastajate arvu kasvuks, kuna sadam on turvaline ning sinna saab rajada täiendava süvendamise järgselt lisakaikohti.
  • Paranevad tingimused kohalikele elanikele väikelaevade hoidmiseks Sviby sadamas.

Saarte Liinid ülesandeks on regionaalsete sadamate haldamine ja arendamine, eelkõige liinilaevaühenduste pidamise võimaluste kindlustamine mandri ja asustatud saarte vahel. Väikelaevasadamad asuvad sadamates, kus pakutakse liinilaevaühendust.