Projekti nimi: Triigi väikelaevasadama rekonstrueerimine

Toetuse summa: 200 000 €

Lühikirjeldus: Triigi väikelaevasadamas demonteerida kaks olemasolevat halvas seisukorras amortiseerinud väikelaevakaid, rajada uus slipp (veeskamise tee), slipi ja lõunamuuli vaheline vertikaalsein, nõlvakindlustus muuli akvatooriumipoolsele osale, täiteala (manööverdusala) koos merepoolse kaldakindlustusega, kaks 36 meetri pikkust ujuvkaid ning teostada akvatooriumi süvendustööd.

Projekti eesmärgid:

  • Rekonstrueerida Triigi väikelaevade sadam eesmärgiga suurendada väikelaevade omanike soovi reisimiseks Saaremaale
  • Luua laevaomanikele mugavad tingimused ja mitmekesised teenused, et pikendada nende viibimist Saaremaal
  • Tagada Triigi sadama konkurentsivõime ja rahvusvaheline atraktiivsus turismisihtkohana

Projekti tulemused:

  • Rekonstrueeritud Triigi väikelaevade sadam
  • Triigi väikelaevasadama akvatoorium on süvendatud
  • Rajatud on killustikkattega ala ja ehitatud on slipp
  • Paigaldatud on 2 ujuvkaid ja loodud kaikohad: 24 alusele pikkusega 20 jalga, 8 alusele pikkusega 30 jalga ja 8 alusele pikkusega 40 jalga
  • Rekonstrueeritud on vee ja elektri välisvõrgud ja paigaldatud on videovalve
  • Sadam pakub atraktiivseid (erinevad meelelahutusüritused Triigi Filharmoonia laval) ja mitmekülgseid teenuseid (toitlustus, suveniirid, lõkkekoht, paadi-, jalgratta, rolleri laenutus jt) sadamat külastavatele turistidele.

Saarte Liinid ülesandeks on regionaalsete sadamate haldamine ja arendamine, eelkõige liinilaevaühenduste pidamise võimaluste kindlustamine mandri ja asustatud saarte vahel. Väikelaevasadamad asuvad sadamates, kus pakutakse liinilaevaühendust.