Projekti nimetus: „Saarte Liinide digitaliseerimise teekaardi loomine“
Projekti number: 2014-2020.4.04.22-2485
Projekti algus ja lõpp: 21.11.2022 – 28.02.2023
Rakendusüksus: Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus
Meede: 2014-2020.4.4 Ettevõtja arenguplaani toetusmeede ettevõtete arendus- ja eksporditegevustele kaasaaitamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks
Taotlusvoor: 4.4.1. Digitaliseerimise teekaardi toetus – 15.02.2021-07.02.2023
Toetuse suurus: 6 272 €
Projekti kogumaksumus: 8 960 €

Projekti eesmärk ja tulemused:
Projekti tulemusena valmib AS Saarte Liinide digitaaliseerimise teekaart, mis annab ülevaate ettevõtte ärimudelist, tarneahelast ja teenuse osutamise protsessist. Väärtuslik osa tulemusest on välise eksperdi hinnang kitsaskohtade lahendamise võimalustest ja lähima kolme aasta digitaliseerimise tegevuskava.