Projekti nimetus: Virtsu – Kuivastu Recharging Stations
Projekti akronüüm: ViKuReSta
Projekti number: SEP-210915597
Projekti algus ja lõpp: 01.01.2023 – 30.06.2027
Rakendusüksus: CINEA
Meede: CEF-T-2022-COMPGEN-MARP-WORKS
Taotlusvoor: CEF-T-2022-COMPGEN
Toetuse suurus: 3 045 072,6 €
Projekti kogumaksumus: 9 897 762 €
Koordinaatori kontaktisik: Hillar Varik, Hillar.varik@saarteliinid.ee, tel +372 5079 875

Projekti eesmärk ja tulemused:
Projektiga kavandatakse elektrilaevade laadimisinfrastruktuuri ehitust kahele TEN-T üldkasutatavale sadamale Eestis: Kuivastu ja Virtsu sadamale, mida haldab AS Saarte Liinid. Kuivastu ja Virtsu sadamad teenindavad olulist parvlaevaliini, mis ühendab otse mandri-Eestit Muhu saarega ja edasi Saaremaa saarega, Eesti suurima saarega. Praegune parvlaevaühendus Kuivastu ja Virtsu sadama vahel põhineb kolmel diiselmootoriga laeval. Kavas on algselt üks neist asendada uue elektrilaevaga. Seega on Kuivastu ja Virtsu sadamates vajalik laadimisinfrastruktuur. Projekt hõlmab sadamatesse 5 MW võrguliitumise kavandamist, Virtsu ja Kuivastu sadamates ümberehitustöid kaldaelektri tagamiseks kai peale planeeritavatesse laadimisjaamadesse ja laadimisjaamade soetamist.

Projekti eesmärgid on kasvuhoonegaaside (KHG) ja muu kahjuliku õhusaaste vähendamine laevaliikluses; null- ja madalaheitega laevaliikluse edendamine Läänemeres; transpordi dekarboniseerimisele kaasaaitamine TEN-T võrgustikus; müra ja vibratsiooni vähendamine laevaliikluses.