Ühtekuuluvusfond rahastab:

Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine perioodil 01.04.2008 – 31.02.2012 eeldatava projekti kogumaksumusega 480,000 milj. krooni, sellest maksimaalne toetus 451,200 milj. krooni.

Struktuurfondide rahastamisreeglite kohaselt ei kuulu projektide rahastatavate tegevuste hulka projektide koostamine, projekti ettevalmistusega seotud uuringud ja mõõdistused. Need tegevused tuleb enne projektide rakendumist ja tasutakse AS Saarte Liinid omavahenditest. Need kulutused muudavad projektide kogumaksumused suuremaks.

Ühtekuuluvusfondi ja regionaalarengufondi kohta saab lisaks infot vaadata Euroopa Liidu struktuurfondide kodulehelt www.struktuurfondid.ee.

Projektid: