Projekti nimetus: Riigile kuuluvate sadamate kaitserajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine
Projekti number: 2021-2027.2.03.23-0014
Projekti algus ja lõpp: 01.01.2023 – 30.06.2027
Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus
Meede2021-2027.2.3 (EK nr 2.4) Kliimamuutustega kohanemine, katastroofiriski ennetamine

Taotlusvoor2.3.4 IK Sadamate akvatooriumi kaitse – 21.12.2022-28.11.2023

Toetuse suurus: 9 500 000 €
Projekti kogumaksumus: 13 571 428,57 €
Projekti väljund: Rekonstrueeritud 7 objekti keskkonnasõbralike sadamate ning eri transpordiliikide ühendamise parandamiseks.

Projekti eesmärk ja tulemused:

Projekti abil panustatakse Eesti saartega ühenduse seisukohalt oluliste sadamate avalikuks liiniveoks kasutatavate rajatise säilimisse ja ohutu opereerimise tagamisse. Projekt abil arendatakse kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks Rohuküla, Heltermaa, Kihnu ja Ruhnu sadamates välja kaitserajatised.

 1. Rohuküla

Projekti osa eesmärgiks on Rohuküla sadama kaitserajatiste taastamine ja rekonstrueerimine, tagamaks Mandri-Eesti ja Hiiumaa ning Mandri-Eesti ja Vormsi saare vahelise parvlaevaliikluse häireteta ja kulutõhusam toimimine.

Oodatavad tulemused:

 • Taastatud on Rohuküla sadama lõunamuul.
 • Rekonstrueeritud on Rohuküla sadama põhjamuul.
 • Taastatud ja rekonstrueeritud kaitserajatiste abil luuakse sadama akvatooriumis liinilaevadele turvaline manööverala ning parem kaitse läänekaare tuulte eest.
 • Paranenud on sildumistingimused.
 1. Heltermaa

Projekti osa eesmärgiks on Heltermaa sadamasse kas kirdepoolse lainemurdja või lõunapoolse muuli rajamine, tagamaks Mandri-Eesti ja Hiiumaa vahelise parvlaevaliikluse häireteta ja kulutõhusam toimimine.

Oodatavad tulemused:

 • Rajatud on Heltermaa sadama kirdepoolne lainemurdja või lõunamuul.
 • Rajatud kaitserajatise abil luuakse sadama akvatooriumis liinilaevadele turvalisem manööverala ning parem kaitse ida- või lõunakaare tuulte eest.
 • Paranenud on sildumistingimused.
 1. Ruhnu

Projekti osa eesmärgiks on Ruhnu sadama kaitserajatiste pikendamine ja rekonstrueerimine, tagamaks Ruhnu saare ja Mandri-Eesti ning Ruhnu saare ja Saaremaa vahelise parvlaevaliikluse häireteta ja kulutõhusam toimimine.

Oodatavad tulemused:

 • Pikendatud on Ruhnu sadama lõunamuul.
 • Rekonstrueeritud on Ruhnu sadama idamuul.
 • Pikendatud ja rekonstrueeritud kaitserajatiste abil luuakse sadama akvatooriumis liinilaevadele turvaline manööverala ning parem kaitse lõuna- ja idakaare tuulte eest.
 • Paranenud on sildumistingimused.
 • Setete muulide vahele kuhjumise vähenemise tõttu on vähenenud sadama veeala iga-aastane hooldussüvendustööde maht.
 1. Kihnu

Projekti osa eesmärgiks on Kihnu sadama kirdepoolse lainemurdja/muuli rajamine tagamaks Mandri-Eesti ja Kihnu saare vahelise parvlaevaliikluse häireteta ja kulutõhusam toimimine.

Oodatavad tulemused:

 • Ehitatud on Kihnu sadama lainemurdja.
 • Ehitatud kaitserajatiste abil luuakse sadama akvatooriumis liinilaevadele turvaline manööverala ning parem kaitse läänekaare tuulte eest.
 • Paranenud on sildumistingimused.