Projekti nimetus: „Kihnu sadama süsteemide varutoite rajamine“
Projekti number: RE.2.01.22-0541
Projekti algus ja lõpp: 03.03.2022 – 31.10.2023
Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus
Meede: RE.2.1 Regionaaltoetused
Taotlusvoor: Väikesaarte programm 2022 – 03.01.2022-03.03.2022
Toetuse suurus: 34 000 €
Projekti kogumaksumus: 40 000 €

Projekti eesmärk ja tulemused: Projektiga rajatakse elektrigeneraatori abil lisatoite võimalus sadama süsteemidele ja kindlustatakse elutähtsa teenuse osutamine Kihnu saarel. Aeg-ajalt esineva elektrikatkestuse korral ei ole tagatud parvlaeva sildumiseks vajalik hüdraulilise tõstemehhanismiga kaldarambi töö, mis tõttu on parvlaeva sildumine häiritud ning samuti inimeste ja kaupade laevale- ja maale pääs. Lisaks ei toimi võrgutoite puudumisel ka sadamahoone/-ala valgustus ja sadamahoone (ooteruumi) küttesüsteem. Projektiga abil rajatakse elektrigeneraatori soetamisega lisatoite võimalus sadama süsteemidele ja kindlustatakse praamiühenduse toimimine.