Lihthanke nimetusega „Vedurlaeva PANDA pea- ja abimasinate hooldus“ (lihthanke viitenumber 253356 riigihangete registris) riigihanke alusdokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee. Elektrooniline juurdepääs teabele ja pakkumuste elektrooniline esitamine e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee (e-menetluses läbiviidav hange).

  • Lihthankemenetlus lõppes RHS § 73 lg 3 p 6 alusel.