Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavale piiratud hankemenetlusele „Abruka sadama kai rekonstrueerimistööde teostamine”.

Hankedokumentide taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile 45 30149 või e-posti aadressile arvi[A]saarteliinid.ee
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumentide väljastamine on tasuline.
Pakkumine esitada 30.04.2009.a. kell 13.00 AS Saarte Liinid, Rohu 5, 93819 Kuressaare, kontaktisik projektijuht Arvi Nõmm.

Hanke teostamise tähtaeg: 19.10.2009 a.

Käesoleva ehitustöö hanke raames tuleb rekonstrueerida Abruka sadama kai koos juurdepääsutee ja tehnovõrkudega ning rajada parkimisala. Samuti peab töö teostaja ehitama kai äärse põhja erosioonikaitse ning rekonstrueerimistööde üleandmisel tagama sadama akvatooriumi projektijärgse sügavuse. Ehitatava raudbetoonkonstruktsioonis kai kogupikkus on 209 m, rekonstrueeritava killustikkattega tee pikkus ca 180 m, killustikkattega parkimisala suurus 240 m2.

Ehitustöö tehniliseks kirjelduseks on AS Merin koostatud tööprojekt nr. 675 ja Ramboll Eesti AS tööprojekt nr K/2007/24.

Pakkuja viimase kolme (3) majandusaasta (2006-2008) netokäive ehitustööde valdkonnas peab olema keskmiselt 20,0 (kakskümmend) miljonit krooni aastas.
Pakkujal peab olema sadamakai või analoogse töö teostamise kogemus viimase viie (5) majandusaasta (2004-2008) jooksul vähemalt kolmel (3) ehitusobjektil

  • Võitja: Konsortsium: Mapri Projekt OÜ, Nordecon International AS

  • Lepingu kuupäev: 18.05.2009