Hankemenetluse teade (nr 117042)

Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Abruka sadama põhjapoolse lainemurdja ehitus”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 03.02.2010.a., teate registreerimisnumber 117042.

Ehitustööde teostamise koht: Abruka sadam, Abruka küla, Kaarma vald, Saare maakond, Eesti Vabariik.

Käesoleva ehitustöö hanke raames tuleb ehitada Abruka sadama põhjapoolne lainemurdja pikkusega 100 meetrit. Samuti tuleb graniitkividega kindlustada rajatava lainemurdja ja kaldarambi vaheline veealune nõlv pikkusega ligikaudu 25 meetrit. Abruka saarele juurdetoodava lubjakivi ja graniitkivi vajadus on ligikaudu 6000 m3. Töö teostamise tähtaeg on 02.08.2010.a.

Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Evelin Kivi, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: evelin@saarteliinid.ee.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Arvi Nõmm, tel. +372 45 30 146, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: arvi@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.02.2010.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 26.02.2010.a. kell 14:10.

  • Võitja: Aktsiaselts MERKO EHITUS

  • Lepingu kuupäev: 05.04.2010