Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Abruka sadamahoone ehitus koos projekteerimisega II”.
Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Ehitustööde teostamise koht: Abruka sadam, Abruka küla, Kaarma vald, Saare maakond.
Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt ühe (1) nädala jooksul arvates hankelepingu jõustumisest;
lõpp: hiljemalt 17. august 2010.a.
Käesoleva projekteerimis-ehitustöö hanke raames tuleb põhiprojekti alusel koostada Abruka sadamahoone konstruktiivne ja eriosade (veevarustus, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon, elektri ja nõrkvoolu) tööprojekt ning teostada hoone ehitustööd.
Tööde aluseks on OÜ Kuressaare Kommunaalprojekt (registrikood 10250459) poolt koostatud põhiprojekt töö nr. T-028-10, 2010.a.
Hoone ehitusalune pind on 69,5 m2, kasulik pind 45,1 m2. Hoone on ühekorruseline ning selle põhikonstruktsioonid moodustavad kivi- ja betoonvundament, puitsõrestikuga kandeseinad, puitkonstruktsioonis vahelagi ja viilkatus. Välisvoodriks on laudis, katusekatteks plekk. Hoonesse rajatakse vee, kanalisatsiooni, kütte, ventilatsiooni, elektri ja nõrkvoolusüsteemid. Samuti rajatakse vastavad välisvõrgud ning heakorrastatakse hoone ümbrus.
Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819.
Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Arvi Nõmm, tel. +372 45 30 146, +372 45 30 140, +372 522 7511, faks +372 45 30 149, e-post: arvi@saarteliinid.ee
Pakkumuste esitamise tähtaeg 08.06.2010.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 08.06.2010.a. kell 14:10.

  • Võitja: Aktsiaselts Kuressaare Ehitus

  • Lepingu kuupäev: 25.06.2010