Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Abruka sadamahoone ehitus koos projekteerimisega”.
Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Ehitustööde teostamise koht: Abruka sadam, Abruka küla, Kaarma vald, Saare maakond.
Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu jõustumist;
lõpp: hiljemalt 30. september 2010.a.
Käesoleva projekteerimis-ehitustöö hanke raames tuleb arhitektuurse projekti alusel koostada Abruka sadamahoone konstruktiivne ja eriosade (veevarustus, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon, elektri ja nõrkvoolu) tööprojekt ning teostada hoone ehitustööd.
Tööde aluseks on Arhitex OÜ (registrikood 11293809) poolt koostatud arhitektuurne projekt töö nr. 1205, 2010.a.
Hoone ehitusalune pind on 243,6 m2, netopind 177,0 m2. Hoone on ühekorruseline ning selle põhikonstruktsioonid moodustavad kivi- ja betoonvundament, puitsõrestikuga kandeseinad, puitkonstruktsioonis vahelagi ja viilkatus. Välisvoodrina, s.h katusekattena kasutatakse termotöödeldud ja tõrva-linaõliseguga immutatud laudist. Hoonesse rajatakse vee, kanalisatsiooni, kütte, ventilatsiooni, elektri ja nõrkvoolusüsteemid. Samuti rajatakse vastavad välisvõrgud ning heakorrastatakse hoone ümbrus.
Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819.
Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Arvi Nõmm, tel. +372 45 30 146, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: arvi@saarteliinid.ee
Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.05.2010.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 03.05.2010.a. kell 14:10.

  • Võitja: Hankemenetlus lõppes RHS § 49 lg 1 p 2 alusel