Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas hankes nimetusega „AS Saarte Liinid sadamatesse mobiilsete reo- ja pilsiveepumpade ostmine”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla lihthanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hankija eesmärk on Munalaiu, Ringsu, Triigi ja Sviby sadama väikelaevasadamas ujuvalustelt fekaalvee ja pilsivee vastuvõtmiseks vajalike seadmete hankimine.

Hanke teostamise asukoht: Pakkuja (Müüja) peab tarnima hankelepingu esemeks olevad asjad, s.o. Hankedokumendi nõuetele vastavad mobiilsed pumbad fekaalvee ja pilsivee eemaldamiseks ujuvalustelt (kokku 8 tükki) AS Saarte Liinide sadamatesse (üle andma sadama volitatud esindajale) järgmiselt:
– Munalaiu sadamasse ( Lao küla, Pärnu linn, Pärnu maakond) – 2 (kaks) tk,
– Ringsu sadamale Roomassaare sadamasse (Roomassaare tee 12, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond) – 2 (kaks) tk,
– Triigi sadamasse (Triigi küla, Saaremaa vald, Saare maakond ) – 2 (kaks) tk,
– Sviby sadamasse (Sviby küla, Vormsi vald, Lääne maakond) – 2 (kaks) tk.

Hanke teostamise aeg: 20.02.2019.a.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis.

Hankedokumendi väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumentide väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile peeter.oopkaup[A]saarteliinid.ee

Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 19.12.2018.a. kell 14:00.
Pakkumuste avalikku avamist ei toimu.

  • Võitja: Osaühing Top Marine

  • Lepingu kuupäev: 06.01.2019