Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Virtsu sadam, sadamaterminali rekonstrueerimine“.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 05.07.2008.a., teate registreerimisnumber 107239.

Ehitustööde teostamise koht: Virtsu sadam, Virtsu alevik, Hanila vald, Lääne maakond, Eesti Vabariik.

Käesoleva ehitustööde hanke raames olemasolev sadamahoone rekonstrueeritakse selliselt, et ooteala poolne hoone osa 12 m pikkuselt lammutatakse, millega väheneb hoones kasutada olev pind praegusega võrreldes. Kokku on rekonstrueeritav brutopind 726,6 m², kubatuur 2842,45 m³

Arvestades hoone uusi funktsioone on siseruumid osaliselt ringipaigutatud. Hoone osaline lammutamine võimaldab ka mõnevõrra laiendada sadamas ootavate autode ooteala.

Hoone rekonstrueerimisprojekti koostamisel on lähtutud kehtivatest normidest.

Rekonstrueeritav Virtsu sadamahoone on ehitatud 1985.a. arhitekt Maret Tääkeri projekti järgi.

Virtsu sadamahoone on ühekorruseline, ehitusaluse pinnaga 914 m² ja kasuliku pinnaga 565,4 m². Rekonstrueeritava sadamahoone madal läänetiib lammutatakse. Hoones on siseruumid osaliselt ringipaigutatud, ootesaali ja kohviku funktsioon on ühendatud. Kuna hoone on ehitatud nõukogude ajal, on vajalik paljude hooneosade, kommunikatsioonide ja süsteemide (küte, ventilatsioon, veevarustus, kanalisatsioon, elekter) täielik asendamine uutega. Asendatakse avatäited, välisseinad soojustatakse ja kaetakse täismass kiviplaadiga, rullmaterjalist katus rekonstrueeritakse. Olemasolev hoone on raudbetoonkarkassiga.

Hankelepingu kestus päevades: 945 (sellest Tööde Täitmisaeg 215 päeva, Puudustest Teatamise Ajavahemik 730 päeva).

Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Ülle Umal, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ylle@saarteliinid.ee.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 01.09.2008.a. kell 14:00
Pakkumuste avamise aeg 01.09.2008.a. kell 14:10

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine”.

Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja: Aktsiaselts Parmeron

  • Lepingu kuupäev: 02.10.2008