Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Rohuküla sadam, kaide nr. 2 ja 6 rekonstrueerimine“.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 06.06.2008.a., teate registreerimisnumber 106626.

Ehitustööde teostamise koht: Rohuküla sadam (Rohuküla küla, Ridala vald, Lääne maakond, Eesti Vabariik).

Käesoleva ehitustööde hanke raames tuleb teostada Rohuküla sadamas:

– Rohuküla sadama kai nr 2:
Kai nr 1 ja 2 nurka rajatakse reguleeritav kaldaramp parvlaevade Ofelia, Scania, St. Ola teenindamiseks kai nr. 6 ümberehitamise perioodiks. Rambi esiosa toetub terastoruvaiadele läbimõõduga 660 x 12,5.

– Rohuküla sadama kai nr 6:
Kai nr 6 rekonstrueeritakse selleks, et 2009.a. oktoobris saaks seda hakata kasutama uut tüüpi parvlaev MM 90 FC. Olemasoleva kai pikkus on ca 70 m, mida pikendatakse kahe paali juurdeehitamise teel 105 meetrini. Paigaldatakse uued pollarid ja vendrid rekonstrueeritava ääretala külge. Olemasoleva kaldarambi asemele rajatakse uus osaliselt vaiadele toetuv kaldaramp.

Kaile ehitatakse puurkaevust uus veetrass pikkusega ca 550m, laevalt vastuvõetud fekaalid juhitakse kanalisatsiooni survetorustiku (ca 200 m) kaudu sadama puhastusseadmetesse.
Rekonstrueeritakse välisvalgustus ja kai elektrivarustus

Hankelepingu kestus 1160 päeva, sellest Tööde Täitmisaeg 430 päeva, Puudustest teatamise ajavahemik 730 päeva.

Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Ülle Umal, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ylle@saarteliinid.ee.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.07.2008.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 29.07.2008.a. kell 14:10.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine“.

Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja: Konsortsium Insenerehituse AS (juhtiv partner), AKCIJU SABIEDRIBA BMGS Eesti filiaal

  • Lepingu kuupäev: 25.08.2008