Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Heltermaa ja Rohuküla sadama akvatooriumi süvendamine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 31.05.2008.a., teate registreerimisnumber 106503.

Ehitustööde (süvendustööde) teostamise koht: Heltermaa sadam (Heltermaa küla Pühalepa vald, Hiiu maakond, Eesti Vabariik), Rohuküla sadam (Rohuküla küla, Ridala vald, Lääne maakond, Eesti Vabariik).

Käesoleva ehitustööde hanke raames tuleb teostada Heltermaa sadamas süvendus- ja kaadamistööd sadama akvatooriumi põhjapoolses osas, Rohuküla sadamas süvendus- ja kaadamistööd peamiselt sadama põhjabasseinis.

1. Heltermaa sadam:
Süvendus sügavuseni -5,0 m abs mahuga 47000 m3 I kategooria pinnas.
2. Rohuküla sadam:
Süvendus kuni sügavuseni -5,2 m abs., põhiliselt III kategooria pinnas (40000 m3), osaliselt V ja VI kat pinnas (10850 m3).

Kaadatakse merre alale, mille koordinaadid on:
59° 5,6’N; 23° 1,0’E;
59° 6,4’N; 23° 1,0’E;
59° 6,4’N; 23° 2,0’E;
59° 5,6’N; 23° 2,0’E.

Hankelepingu kestus päevades: 120 (Tööde Täitmisaeg).

Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Ülle Umal, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ylle@saarteliinid.ee.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.07.2008.a. kell 14:00.

Pakkumuste avamise aeg 25.07.2008.a. kell 14:10.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine“.
Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja:  hankemenetlus lõppes RHS § 29 lg 3 p 5 alusel