Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Heltermaa sadam, kaide nr. 1, 2, 3 ja 4 rekonstrueerimine“.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 22.05.2008.a. (kehtiv versioon (muudetud) on avaldatud 21.06.2008.a.), teate registreerimisnumber 106330.

Ehitustööde teostamise koht: Heltermaa sadam, Heltermaa küla Pühalepa vald, Hiiu maakond, Eesti Vabariik.

Käesoleva ehitustööde hanke raames teostatakse Heltermaa sadama kaide nr. 1, 2, 3 ja 4 rekonstrueerimine vastavalt Hankija poolt etteantud projektlahendile.

Heltermaa sadama kai nr. 1 osas ehitatakse uus kaisein koos vendritega, rajatakse lisapaal ja rekonstrueeritakse olemasolev kaldaramp.

Kai nr. 2 kaisein tõstetakse olemasolevast kaiseinast uude kohta ja rekonstrueeritakse kaldaramp.

Kai nr. 3 juures massiividest kaiosa ees olev akvatoorium süvendatakse ja kindlustatakse.

Kai nr. 4 rekonstrueeritakse uuele parvlaevale, kusjuures kaid pikendatakse maa poole, paigaldatakse uued kaitsevendrid ja ehitatakse uus kaldaramp.

Kõikide kaide juures rekonstrueeritakse elektrivarustus.

Hankelepingu kestus päevades: 1130 (sellest Tööde Täitmisaeg 400 päeva, Puudustest Teatamise Ajavahemik 730 päeva).

Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Ülle Umal, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ylle@saarteliinid.ee.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.07.2008.a. kell 14:00 (vastavalt riigihangete registrisse 21.06.2008.a. kantud hanketeate muudatusele).

Pakkumuste avamise aeg 23.07.2008.a. kell 14:10 (vastavalt riigihangete registrisse 21.06.2008.a. kantud hanketeate muudatusele).

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine“.

Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja: Konsortsium Osaühing Sherman (juhtiv partner), Aktsiaselt Ehitusfirma Rand ja Tuulberg, Veralux Ehitus Osaühing

  • Lepingu kuupäev: 09.08.2008