Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Virtsu sadam, kai nr. 8 ehitamine“.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 14.05.2008.a., teate registreerimisnumber 106126.

Ehitustööde teostamise koht: Virtsu sadam, Virtsu alevik, Hanila vald, Lääne maakond, Eesti Vabariik.

Käesoleva ehitustööde hanke raames teostatakse Virtsu sadama kai nr. 8 ehitustööd vastavalt Hankija poolt etteantud projektlahendile, s.h. kai ehitustööd, süvendustööd, torutööd, elektrivarustus.

Kai pikkus 160 m, vee sügavus -7,0 m abs. Ehitatakse juurdepääsutee ca 280 m. Kai esisein monteeritavatest L-elementidest. Kai ja territooriumi täiteks kasutatakse lubjakivi kivi suurusega 0…600 mm, maht kokku 92000 m3, nõlvakindlustus graniitkividest. Süvendustöö maht 67200 m3.

Hankelepingu kestus päevades:434.

Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Ülle Umal, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ylle@saarteliinid.ee.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 07.07.2008.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 07.07.2008.a. kell 14:10.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine“.

Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja: Eesti Ehitus AS

  • Lepingu kuupäev: 18.08.2008