Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavale lihtmenetlusega riigihankele – projekteerimistööde hankele nimetusega „Kuivastu ja Virtsu sadama liikluskorralduse rajatiste tööprojekti koostamine“.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4.

Hankedokumentide taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile 45 30149 või e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Pakkumine esitada 23.04.2008.a. kell 11.00 AS Saarte Liinid, Rohu 5, 93819 Kuressaare, kontaktisik arendusdirektor-juhatuse liige Peeter Oopkaup.

Hanke teostamise tähtaeg: 31.07.2008

Käesoleva projekteerimistöö hanke raames tuleb koostada Kuivastu ja Virtsu sadama liikluskorralduse rajatiste tööprojekt. Mõlemasse sadamasse projekteerida aastaringseks piletimüügiks kaks praami ooteala algusesse paigaldatavat või ehitatavat kahe kassiirikohaga piletikioskit, sisemõõtmetega 2000×6000 mm. Kioskisse näha ette veevarustus, kanalisatsioon, WC, küte, kliimaseade ja ventilatsioon, elektri- ja nõrkvoolusüsteemid. Kogu piletimüügi- ja kontrollitsoon katta varikatusega. Sõidukite ja veokite ooteradadele pääsemine tuleb reguleerida tõkkepuudega. Ooteradade algusesse portaalile näha ette foorid laevale pealesõidu õiguse lubamiseks. Sadamahoonesse paigaldada jalakäijatele ja jalgratturitele piletiautomaat, piletikontroll toimub kai nr 1 rambi ees asuvas galeriis läbipääsusüsteemide abil. Sadama ootealale koos piletimüügi tsooniga näha ette videokaamerad ja lahendada videovalvesüsteemi küsimused. Tööprojekti koostamisel lähtuda konsortsiumi BCEOM(Prantsusmaa) & Aavo ja Riina Raig Projekt OÜ poolt koostatud põhiprojektidest “Kuivastu sadam. Teed ja katendid”, “Virtsu sadam. Teed ja katendid”.

  • Võitja: K-Projekt Aktsiaselts

  • Lepingu kuupäev: 28.04.2008