Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavale lihtmenetlusega riigihankele – ehitustööde hankele nimetusega „Ringsu sadama süvendustööde teostamine“.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4.

Hankedokumentide taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile 45 30149 või e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Pakkumine esitada 24.04.2008.a. kell 11.00 AS Saarte Liinid, Rohu 5, 93819 Kuressaare, kontaktisik süvendustööde juhataja Rein Tõru.

Hanke teostamise tähtaeg: 15.05.2008

Käesoleva ehitustöö hanke raames tuleb teostada Ruhnu saare Ringsu sadama akvatooriumi ja faarvaatri süvendamine liivast ja setetest sügavuseni -3m. Tööde orienteeruv maht 4000 m3. Töid tuleb teostada pumpamise tehnoloogiat kasutades. Väljapumbatud liiv ladustatakse selleks ettenähtud kohta kaldale, basseini. Süvendustööde käigus tuleb sadama akvatooriumi sügavuseks garanteerida -3m. Faarvaatrilt tuleb liiv eemaldada -3m isobaadini.

  • Võitja: hankemenetlus lõppes RHS § 29 lg 3 p 5 alusel