Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavale telekommunikatsiooniteenuse hanke lihthankemenetlusele „Kuivastu, Virtsu, Rohuküla ja Heltermaa sadamates internetiteenuse ostmine“.

Hankedokumentide taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile 45 30149 või e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Pakkumine esitada 14.03.2008.a. kell 13.00 AS Saarte Liinid, Rohu 5, 93819 Kuressaare, kontaktisik arendusdirektor Peeter Oopkaup.

Hanke teostamise tähtaeg: 30.04.2008

Käesoleva hanke eesmärk on pakkuda Kuivastu, Virtsu, Rohuküla ja Heltermaa sadamate parvlaeva ootealadel vabakasutusega interneti (WiFi) teenust parvlaeva ootajatele. Teenusepakkumise lepingu aeg minimaalselt 3 aastat. Ühe sadama lahendus peab võimaldama üheaegselt ühenduda minimaalselt 50-l kliendil. Teenusega peab olema võimalik ühenduda vähemalt 100m kauguselt baasjaama saateantennist. Vajalik ära näidata leviala laiendatavuse võimalused (WDS, Mesh vms.). Pakkujatel tuleb esitada lahenduse jätkusuutlikkust tõestav dokument ja soovitavalt aparatuuri töökindlustegur (%). Pakutav lahendus peab olema realiseeritud spetsiaalselt selleks otstarbeks ettenähtud väliseadmetel.

Hanke kirjeldus ja nõuded on esitatud hankedokumentides.

  • Võitja: Elion Ettevõtted AS

  • Lepingu kuupäev: 30.04.2008