Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavale piiratud hankemenetlusele „Abruka sadama rekonstrueerimistööde teostamine. Lainemurdjate rekonstrueerimine ja süvendustööd“.

Hankedokumentide taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile 45 30149 või e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Pakkumine esitada 14.03.2008.a. kell 11.00 AS Saarte Liinid, Rohu 5, 93819 Kuressaare, kontaktisik projektijuht Arvi Nõmm.

Hanke teostamise tähtaeg: 03.10.2008

Käesoleva ehitustöö hanke raames tuleb lammutada olemasolev lainemurdja, ehitada kaks uut lainemurdjat ja süvendada laevatee ja sadama akvatoorium.

Ehitatava põhjapoolse lainemurdja pikkus on umbes 85 m ja lõunapoolsel umbes 120 m. Lammutatava lainemurdja kivid tuleb ära kasutada uute ehitamisel. Samuti tuleb süvendada laevatee ja sadama akvatoorium koos kaadamisega ettenähtud kohas. Süvendustööde ligikaudne maht on 4630 m3 (s.h. lubjakivi pinnas ca 2130 m3). Ehitustöö tehniliseks kirjelduseks on Ramboll Eesti AS koostatud tööprojekt nr. K/2007/24 09.07.2007 „Abruka sadama rekonstrueerimise tööprojekt“ osas, mis on seotud kaitsemuulide rekonstrueerimise ja süvendustöödega. Süvendamis- ja kaadamistööde teostamine on keelatud alates 15.04.2008.a. kuni 01.07.2008.a.

  • Võitja: AS Kuressaare Ehitus

  • Lepingu kuupäev: 04.04.2008