Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavale hankemenetlusele „Piirissaare-Laaksaare sadamate rekonstrueerimise teostatavus-tasuvusuuringu koostamine“.

Hankedokumentide taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile 45 30149 või e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee.
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Pakkumine esitada 27.02.2008.a. kell 13.00 AS Saarte Liinid, Rohu 5, 93819 Kuressaare, kontaktisik arendusdirektor-juhatuse liige Peeter Oopkaup.

Hanke teostamise aeg: töö teostamise lõpptähtaeg mitte hiljem kui 11.04.2008.a.

Piirissaare ja Laaksaare sadamate rekonstrueerimine on lülitatud transpordiinfrastruktuuri investeeringute kavasse ja finantseeritakse regionaalarengu fondist. Teostatavus- tasuvusanalüüs on vajalik projekti finantseerimise taotluse koosseisu.

  • Võitja: Osaühing Europolis

  • Lepingu kuupäev: 04.03.2008