Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavale hankemenetlusele „Rohuküla sadama parvlaeva ooteala laienduse ja liikluskorralduse tööprojekti koostamine“.

Hankedokumentide taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile 45 30149 või e-posti aadressile info@saarteliinid.ee.
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Pakkumine esitada 22.02.2008.a. kell 10.00 AS Saarte Liinid, Rohu 5, 93819 Kuressaare, kontaktisik arendusdirektor-juhatuse liige Peeter Oopkaup.

Hanke teostamise aeg: 11.04.2008

  • Võitja: K-Projekt Aktsiaselts

  • Lepingu kuupäev: 27.02.2008