Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavale hankemenetlusele „Sõiduauto kasutusrendiga ostmine“.

Hankedokumentide taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile 45 30149 või e-posti aadressile info@saarteliinid.ee
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Pakkumine esitada 13.02.2008.a. kell 13.00 AS Saarte Liinid, Rohu 5, 93819 Kuressaare, kontaktisik projektijuht Arvi Nõmm.

Hanke teostamise aeg: 2008.a. 8. nädal

  • Võitja: Saksa Auto Aktsiaselts