Käesolevaga kutsume Teid AS Saarte Liinid poolt korraldatavale hankemenetlusele „Tõstamaal, Manija külas Manilaiu sadama kai rekonstrueerimistööde teostamine“.

Hankedokumentide taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile 45 30 149 või e-posti aadressile arvi@saarteliinid.ee
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Pakkumine esitada 25.02.2008 a. kell 10.00 AS Saarte Liinid, Rohu 5, 93819 Kuressaare, kontaktisik projektijuht Arvi Nõmm.

Hanke teostamise aeg

  • Ehitustööde algus 05. mai 2008 a.
  • Tööde teostamise tähtaeg 31. juuli 2008 a.

Pakkujal peavad olema nõuetekohaselt täidetud õigusaktidest tulenevad riiklike maksude või hankija asukoha või pakkuja elu-või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused või ei tohi olla olnud maksuvõlga viimase 12 kuu jooksul enne vastava tõendi esitamist hankijale kokku rohkem kui 30 päeva vältel. Pakkuja esitab Maksu-ja Tolliameti või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi.
Pakkujal peab olema eelnev sadamaehitusega seotud töökogemus. Esitada sellekohane referents.

Hanke lühikirjeldus ja põhinäitajad: Käesoleva ehitustöö hanke raames tuleb rekonstrueerida Manilaiu sadama kai Merin AS projekti nr 584 ja Eldeco Inseneribüroo OÜ töö nr 07-48-EL alusel.
Olemasoleva praamikai kohale ehitatakse uus kai, mis koosneb nn. postipaadi kaist pikkusega ca 14 meetrit, rambist 10,5 meetrit ja praamikaist pikkusega 22,5 meetrit. Uue kai esiseina moodustavad terasest sulundvaiad. Olemasoleva kai betoonosa osaliselt lammutatakse. Sulundsein ankurdatakse ja vahe uue terasseina ja vana kai vahel täidetakse (täite maht ca 1100 m3). Kai ääretala ja rambi vundament tehakse monoliitsest raudbetoonist (raudbetooni maht ca 110 m3). Teostatakse vajalik elektripaigaldis. Uue kai katte moodustavad raudbetoonist plaadid PDN 2×6 m. Teostatakse vajalikud nõlvakindlustused muuli osas, paigaldatakse vendrid, pollarid, reguleeritav kaldaramp, pääste- ja turvavarustus, valgustusmastid ja muuliotsa tuli.

  • Võitja: Insenerehituse Aktsiaselts

  • Lepingu kuupäev: 17.03.2008