Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavale hankemenetlusele „Heltermaa ja Rohuküla sadama liikluskorralduse eelprojekti koostamine“.

Hankedokumentide taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaaare, faksi numbrile 45 30149 või e-aadressile merle@saarteliinid.ee
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Pakkumine esitada 10.12.2007.a. kell 10.00 AS Saarte Liinid, Rohu 5, 93819 Kuressaare, kontaktisik arendusdirektor-juhatuse liige Peeter Oopkaup.

Hanke teostamise aeg
– Eelprojekt 01.02.2008.a.

Sadamate liikluskorralduse lähteülesanne toodud lisas 1.

LISA 1

Heltermaa ja Rohuküla sadamate liikluskorralduse eelprojekt

Lähteülesanne

Eesmärgid

1.Korrastada mõlema sadama liikluskorraldus arvestusega, et 2009.a. hakkab Heltermaa – Rohuküla liinil sõitma uus 160-kohaline parvlaev MM 90 FC; Kasutusele jääb esialgu samuti vähemalt üks praegu ekspluateeritav parvlaev;

2.Liikluskorraldus peab arvestama uue laeva ja piletimüügi ning piletikontrolli iseärasusi;

3.Lahendada parkimise küsimused;

4.Mõlema sadama liikluskorraldus peab olema võimalikult sarnane.

Üldised printsiibid

1.Ettenäha aastaringne välikassa, milles on kaks piletimüügi kohta;

2.Varikatusega kaetud välikassa asukoht sadamaala ja sinna suubuva riigimaantee tsoonis;

3.Kassast ootealale pääsemiseks ettenäha tõkkepuude või foorisüsteem;

3.1.Ooteala territoorium on jaotatud kaheks, millest esimene kaile lähem tsoon mahutab täpselt laeva tekipinna jagu (800 lm) sõidukeid ja on eraldatud teisest tsoonist tõkkepuudega; Peale esimese tsooni tühjenemist laeva laadimise järel algab selle täitmine;

4.Peale- ja mahasõit parvlaevale kahest reast. Mahasõidurada kahes reas kogu sadamaala ulatuses;

5.Pileti kontroll toimub tõkkepuude läbimisel, tsoon kaetud varikatusega; Kontrolöri jaoks ruum;

6.Sadama ootealal ettenäha 5 rida:

– 2 rida sõidukitele
– 1 rida väikesed bronn
– 1 rida suured bronn
– 1 rida veok, väikeveok,buss
7.Valgustabloo(d) operatiivinfo edastamiseks

Heltermaa sadam
1.Parvlaev MM 90 FC hakkab kasutama kaid nr 4, olemasolev parvlaev kaid nr 1 või kaid nr 3.

Rohuküla sadam
1.Parvlaev MM 90 FC kasutab kaid nr 6, olemasolev parvlaev kaid nr 7

Eelprojekt koostada eesti keeles paberkandjal 5 ja digitaalselt 3 eksemplaris.

  • Võitja: K-Projekt Aktsiaselts

  • Lepingu kuupäev: 11.12.2007