Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Kuivastu sadam, kai nr. 3 rekonstrueerimine, territooriumi laiendamine“.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 29.04.2008.a., teate registreerimisnumber 105829.

Ehitustööde teostamise koht: Kuivastu sadam, Kuivastu küla, Muhu vald, Saare maakond, Eesti Vabariik.

Käesoleva ehitustööde hanke raames Kuivastu sadama kai nr. 3 rekonstrueeritakse. Olemasolevate paalide kohale ehitatakse paekivitäitele uus 70 m pikkune ja 17 m laiune kai. Vana rambi kohale rajatakse uus reguleeritav kaldaramp. Kaldarambi metallplatvorm koos hüdraulikaga tuleb lahendada pakkujal. Territooriumi laiendatakse merepõhjale põhjapoolsel akvatooriumi osal, täitemaht 4426 m3, lõplik pealispind 1,30 m abs. Kaitseks kahekihiline graniitkividest nõlvakindlustus 1426 m3.

Hankelepingu kestus päevades: 365

Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Ülle Umal, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ylle@saarteliinid.ee.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.06.2008.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 25.06.2008.a. kell 14:10.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine“.
Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja: Konsortsium Osaühing Sherman (juhtiv partner), Aktsiaselt Ehitusfirma Rand ja Tuulberg, Veralux Ehitus Osaühing

  • Lepingu kuupäev: 23.07.2008