Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas ehitustööde lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Virtsu sadama laohoone rekonstrueerimine“.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast. Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Ehitustööde teostamise koht: Virtsu sadam (Virtsu alevik, Hanila vald, Lääne maakond, Eesti Vabariik).

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile 45 30149 või e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Hanke teostamise aeg:
algus: võib alustada koheselt peale hankelepingu sõlmimist.
lõpp: 30. september 2008 a.

Hankelepingu alusel teostatav töö sisaldab Virtsu alevikus asuva Virtsu sadama laohoone rekonstrueerimist (soojustamist) vastavalt Hankija poolt koostatud töökirjeldusele ja töömahtudele.
Olemasolev laohoone on 12 m sõrestik-puitfermidega profiilplekiga kaetud hoone pikkusega 15,6 m.
Laohoone välisseinad on ettenähtud seestpoolt soojustada 150 mm paksuse kivivalla kihiga, väljapoole paigaldada tuuletõkkeplaat, sissepoole 2 kihti niiskuskindlat kipsplaati.
Kipsplaadi pind tuleb viimistleda. Kokku on seinte pindala 235 m².
Lagi tuleb katta niiskuskindla kipsplaadiga kahes kihis ja viimistleda, lae pindala on 180 m². Lae peale paigaldada puistevill (tselluvill) paksusega 200 mm, mis omakorda tuleb katta tuuletõkkega.
Laohoone ühte nurka ehitatakse olmeruum põranda pinnaga 12 m².

Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Arvi Nõmm.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Arvi Nõmm, tel. +372 45 30 146, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: arvi@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 31.07.2008.a. kell 13:00.
Pakkumuste avamise aeg 31.07.2008.a. kell 13:05.

  • Võitja:  AS Lihula Maaparandus

  • Lepingu kuupäev: 08.08.2008