Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavale lihtmenetlusega riigihankele nimetusega „Heltermaa sadama rekonstrueerimiseks metallsulundi ostmine“.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile 45 30149 või e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Pakkumine esitada 16.07.2008.a. kell 13.00 AS Saarte Liinid, Rohu 5, 93819 Kuressaare, kontaktisik juhatuse liige-arendusdirektor Peeter Oopkaup (tel. +372 45 30 142, faks +372 45 30 149, e-posti aadress peeter@saarteliinid.ee).

Hanke teostamise tähtaeg: 33. nädal 2008.a.

Käesoleva asja ostmise hanke raames soovib hankija osta Heltermaa sadama rekonstrueerimiseks sulundseina elemendid vastavalt projekteerija antud spetsifikatsioonile:

 • sulundseina topeltelement AZ-14, L=6900,S 355 GP 64tk/51,35t
 • sulundseina topeltelement AZ-14, L=6400,S 355 GP 10tk/10,03t
 • sulundseina element AZ-14, L=6900, S 355 GP 1tk/0,54t
 • sulundseina element AZ-14, L=6400, S 355 GP 1tk/0,50t
 • sulundseina nurgaelement C-9, L=6900, S 355 GP 1tk/0,065t
 • sulundseina topeltelement AZ-19, L=7400, S 355 GP 33tk/39,6t
 • sulundseina topeltelement AZ-19, L=6900, S 355 GP 11tk/12,3t
 • sulundseina nurgaelement C-9, L=7400, S 355 GP 2tk/0,14t
 • sulundseina element AZ-19, L=5500, S 355 GP 28tk/12,5t
 • sulundseina nurgaelement C-9, L=5500, S 355 GP 4tk/0,32t
 • sulundseina element PU12 10/10, L=7700, S 355 GP 58tk/31,0t

Sulundseina metall peab vastama klassile S 355 GP.

Pakkuja peab tarnima ülalnimetatud metallsulundi oma vahenditega ja omal kulul Heltermaa sadamasse.

 • Võitja: hankemenetlus lõppes RHS § 29 lg 3 p 5 alusel