Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Laaksaare sadama rekonstrueerimine koos Piirissaare sadama juurdepääsukanali kordussüvendusega“.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast. Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Ehitustööde teostamise koht: Laaksaare sadam (Meeksi vald, Tartu maakond, Eesti Vabariik) ja Piirissaare sadam (Piirissaare vald, Tartu maakond, Eesti Vabariik).

Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt ühe (1) nädala jooksul peale hankelepingu sõlmimist.
lõpp: 30. november 2008 a.

Käesoleva ehitustööde hanke raames teostatakse Piirissaare ja mandri vahelise laevaühenduse parendamiseks ehitab riik uue parvlaeva, millise parameetrite järgi on koostanud OÜ Corson Laaksaare sadama rekonstrueerimise tööprojekti. Ette on nähtud parvlaevale uus kai pikkusega ca 50 m ning kai pikkusega ca 38 m muudele laevadele. Lisaks ehitatakse uuele parvlaevale hüdrauliline kaldaramp. Kaldarambi kõrval asub slipp ujuvvahendite vette laskmiseks ja hõljuki maale pääsemiseks.

Sadamas on ettenähtud ehitada lainemurdja väikelaeva sildade kaitseks, akvatoorium ja sissesõidukanal süvendatakse.

Reisijate teenindamiseks ehitatakse väike tagasihoidlik sadamahoone, rajatakse puurkaev, vee- ja kanalisatsioonitrassid, puhastusseade ja uus elektrivõrk. Kogu sadama territoorium heakorrastatakse ja piiratakse aiaga.

Piirissaare sadama juurdepääsukanal (pikkusega 1100 m) kordussüvendatakse.

Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Arvi Nõmm.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Arvi Nõmm, tel. +372 45 30 146, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: arvi@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.07.2008.a. kell 13:00.
Pakkumuste avamise aeg 15.07.2008.a. kell 13:05.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: EL Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendid (Piirissaare ja Laaksaare sadamate rekonstrueerimise projekti number 3.4.0100.08-0001.).

  • Võitja: Mapri Projekt OÜ

  • Lepingu kuupäev: 28.07.2008