Hankemenetluse teade (nr. 110029)

Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Rohuküla sadam, sadamaterminali ehitamine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 16.12.2008.a., teate registreerimisnumber 110029.

Ehitustööde teostamise koht: Rohuküla sadam, Rohuküla küla, Ridala vald, Lääne maakond, Eesti Vabariik.

Käesoleva ehitustööde hanke raames ehitatakse uus sadamaterminal. Uus sadamaterminal on kahekorruseline monteeritavate sandwich tüüpi välisseinapaneelidega ja pehmekatusega hoone, mille ehitusalune pind on 552 m². Hoone välisviimistlus on betoon, klaas, teras ja alumiinium. Lahendatud on hoone välimine elektrivalgustus, välimised vee- ja kanalisatsioonitrassid, elektri- ja sidevälisvõrgud. Rohuküla sadamasse Hiiumaa sõitvate laevade ooteala lähedusse tuleb ehitada kahekorruseline uus sadamaterminal, mille suletud netopind on 491 m², hoone maht 2230 m³. Hoones on reisijate ruumid koos toitlustuse osaga, sadama teenindusruumid ja tehnilised ruumid. Koos sadamahoonega tuleb umber hoone rajada ettenähtud ulatuses sillutuskiviga kaetud alad 2055 m², murupind 511 m², lisaks veel madal- ja kõrghaljastus. Koos sadamahoone rajamisega teostatakse töid parvlaeva ooteala laiendamise ja liikluskorralduse objektil ning kai nr 6 rekonstrueerimisel erinevate Töövõtjate poolt. Sadamahoones asuvast elektripeakilbist saavad toite nii kai nr. 6 kui ka ootealal asuvad piletimüügi ja kontrolli rajatised ja seadmed, samuti välisvalgustus. Sadamahoones asub kogu sadama veepuhastussõlm veemahutitega mahuga 8,64 m³. Kõigi süsteemide (veevarustus, kanalisatsioon, välisvalgustus, videosüsteemid) juhtimine on toodud sadamahoonesse.

Hankelepingu kestus päevades: 915 (sellest Tööde Täitmisaeg 185 päeva, Puudustest Teatamise Ajavahemik 730 päeva).

Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Evelin Kivi, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: evelin@]saarteliinid.ee.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.02.2009.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 09.02.2009.a. kell 14:10.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine”.
Struktuuritoetuste projektiväline identifit

  • Võitja:  konsortsium Insenerehituse AS ja AS KOGER & PARTNERID

  • Lepingu kuupäev: 13.03.2009