Hankemenetluse teade (nr. 113883)

Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Heltermaa sadam, väikelaeva sadama ehitamine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 28.07.2009.a., teate registreerimisnumber 113883.

Ehitustööde teostamise koht: Heltermaa sadam, Heltermaa küla, Pühalepa vald, Hiiu maakond.

Käesoleva ehitustööde hanke raames rajatakse Heltermaa sadama akvatooriumi läänepoolsele osale, mis on parvlaevakaidega kaitstud, väikelaevade pikkusega kuni 15 meetrit vastuvõtuks muuliga kaitstud kaideala, vee sügavusega vähemalt 2,5 m.
Sissesõidu osas on vee sügavuseks vähemalt 3,5 m. Akvatooriumi kaitseks ehitatakse muul pikkusega ca 177 m. Paigaldatakse kaks ujuvkaid pikkusega 45 m. Selleks tuleb teostada süvendustöid kokku mahus ca 41 000 m³. Kaide ees olev maismaa-ala heakorrastatakse, paigaldatakse tankimisseade.

Hankeleping hõlmab nii muuli kaeviku kui ka akvatooriumi süvendustöid, rajatakse 177 m pikkune kivimuul harja kõrgusega + 2,50 m abs ja mahuga ca 23 000 m³. Rajatakse kaldakindlustus, slipp väikelaevadele. Kaide kõrvale on kavandatud nende teenindamiseks vajalikud platsid, kergliiklusteed ja ka raskemate veokite liiklusteed. Kaid on varustatud vee ja elektriga, ehitatakse välisvalgustus. Kogu väikelaevakaide esine ala heakorrastatakse. Ehitatakse tankimisseade bensiini ja diislikütuse andmiseks. Rajatakse vajalikud välisvõrgud.

Hankelepingu kestus päevades: 973 (sellest Tööde Täitmisaeg 243 päeva, Puudustest Teatamise Ajavahemik 730 päeva).

Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Meelika Mašnova, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: meelika@saarteliinid.ee.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.09.2009.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 22.09.2009.a. kell 14:10.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine”.
Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja: AS Merko Ehitus

  • Lepingu kuupäev: 27.10.2009