Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas riigihankes nimetusega „Heltermaa sadama faarvaatris kivi lõhkamine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.

Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Hanke teostamise asukoht: Heltermaa sadam (Heltermaa küla, Pühalepa vald, Hiiu maakond).

Hanke lühikirjeldus ja eesmärk:

Heltermaa sadama sissesõidukanali põhjas koordinaatides

58º 52,19908 N
023º 04,77981 E

on pinnasest väljaulatuv graniitkivi, mille kõrgusmärk on -5,25 m.
VTA poolt on kinnitatud kanali ametlikuks sügavuseks -5,20 m.
Parvlaevaliikluse tagajärjel on toimumas kanali järjepidev sügavamaks muutumine pehmete pinnaste väljauhtumise tõttu. Kanali põhjas olev üksik graniitkivi tuleb eemaldada.

Antud graniitkivi pinnasest väljaulatuv osa tuleb eemaldada lõhkamise teel kõrgusmärgini -5,70 m.

Hanke koosseisu kuulub Heltermaa sadama faarvaatris kivi lõhkamine (nimetatud ka Töö):
– lõhkamistöö projekti koostamine;
– loa hankimine Tehnilise Järelevalve Ametist;
– lõhkamine soovitatavalt peale 15.07.2013.a.;
– täitedokumentatsiooni üleandmine;
– koordinaatides 58º 52,20203 N ja 023º 04,77215 E asuva ca 0,5 m läbimõõduga kivi
ohutusse kohta teisaldamine.

Töö teostamise ja Tellijale üleandmise tähtaeg: III kvartal 2013.a.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumentides.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumentide väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee

Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hankedokumendi kohta esitama kirjalikult Hankija elektronpostile ylle@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.

Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused e-kirjaga.
Hankija ei vastuta e-side toimimise eest.

Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.06.2013.a. kell 14:00.

  • Võitja: Lemminkäinen Eesti AS

  • Lepingu kuupäev: 21.06.2013