Hankemenetluse teade (nr. 110178)

Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Heltermaa sadam, parvlaeva ooteala laiendamine koos liikluskorraldusega”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 22.12.2008.a., (kehtiv versioon (muudetud) on avaldatud 22.01.2009.a.), hanke viitenumber 110178.

Ehitustööde teostamise koht: Heltermaa sadam, Heltermaa küla, Pühalepa vald, Hiiu maakond, Eesti Vabariik.

Hankelepingu kestus 915 päeva, sellest Tööde Täitmisaeg 185 päeva, Puudustest Teatamise Ajavahemik 730 päeva.
Ootealadele ja platsidele tuleb paigaldada asfaltbetooni ca 14 000 m², betoonkivist katteid on ca 3700 m². Rajada tuleb piletikioskiteni veevarustuse torustik 230 m, kanalisatsioonitoru 185 m. Rajatakse uued 10 kV (510 m) ja 0,4 kV ( ca 1800 m) kaabelliinid. Territooriumile paigaldatakse uus välisvalgustus, kokku 36 masti.
Rajatakse nõrkvoolu kaablikanalisatsioon, kuhu tulevad telefoniliinid ja videokaablid, arvutivõrk, valvesignalisatsioon, andmeside ja juhtimiskaablid.
Kogu sõidukite pealemineku tehnoloogia automatiseeritakse. Kõik piletimüügi ja parvlaevale pealemineku korralduslikud küsimused ei kuulu antud hanke koosseisu, kuid need lahendatakse parvlaevade operaatorfirma poolt.

Hankelepingu kohaselt tuleb Töövõtjal olemasolevat parvlaeva ooteala laiendada uute radade juurdetegemise teel, kokku 6 ooterada, sealjuures 680 m sõiduautodele ja 350 m bussidele ja veokitele.
Rekonstrueeritakse olemasolev parkla sadamahoone läheduses ja rajatakse uus parkla 40-le autole. Ooteradade algusesse ehitatakse varikatus, mille all asuvad piletimüügi kioskid ning e-pileti lugeja. Nii olemasolevad kui ka juurdetulevad alad kaetakse asfaltbetooni või tänavakatte kiviga. Töömahu piir kulgeb kaide ees oleva alani.

Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Evelin Kivi, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: evelin@saarteliinid.ee.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.02.2009.a. kell 14:00.(vastavalt riigihangete registrisse 21.01.2009.a. kantud hanketeate muudatusele).
Pakkumuste avamise aeg 18.02.2009.a. kell 14:10.(vastavalt riigihangete registrisse 22.01.2009.a. kantud hanketeate muudatusele).

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine”.
Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja: konsortsium Aktsiaselts ASPI ja AS EESTI EHITUS

  • Lepingu kuupäev: 13.03.2009