Lihthanke nimetusega „Hooldetraktori ostmine koos lisaseadmetega” (lihthanke viitenumber 149182 riigihangete registris) hanketeade ja hankedokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register. Elektrooniline juurdepääs teabele ja pakkumuste elektrooniline esitamine e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register (e-menetluses läbiviidav hange).

  • Võitja: : Hankemenetlus on lõppenud RHS § 29 lg 3 p 3 alusel.