Hankemenetluse teade!

Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavale lihtmenetlusega riigihankele nimetusega „Jäätmeveo teenuse ostmine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4. Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile merle@saarteliinid.ee.
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.11.2009.a. kell 13:00.
Pakkumuste avamise aeg 23.11.2009.a. kell 13:05.

Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Merle Moring, +372 45 30 148; faks +372 45 30 149, e-posti aadress merle@saarteliinid.ee.

Hanke teostamise tähtaeg:
algus: 01. detsember 2009;
lõpp: 31. detsember 2012.a.

Käesoleva jäätmeveo teenuse ostmise hanke raames selgitatakse välja jäätmekäitlusfirma, kellega sõlmitakse olme- ja ohtlike jäätmete jäätmeveoleping AS Saarte Liinid Kuivastu-, Roomassaare-, Triigi- (Saare maakond); Virtsu- ja Rohuküla- (Lääne maakond); Heltermaa- ja Sõru- (Hiiu maakond); Kihnu- (Pärnu maakond) ja Laaksaare- (Tartu maakond) sadamas.

  • Võitja: 1) Laaksaare sadam, Virtsu- ja Rohuküla sadam, Heltermaa- ja Sõru sadam – AS Veolia Keskkonnateenused 2)Kuivastu-, Roomassaare- ja Triigi sadamad – OÜ Prügimees

  • Lepingu kuupäev: 01.12.2009