Lihthanke nimetusega „Jäätmeveo teenuse osutamine” (lihthanke viitenumber 137805 riigihangete registris) hanketeade ja hankedokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register Hanketeate ja hankedokumentide kohta saab selgitusi või täiendavat teavet riigihangete registri kaudu, mis eeldab, et isik registreerib end nimetatud keskkonnas käesoleva hankemenetluse juurde.

  • Võitja: Osa I – Ragn-Sells AS; Osa II – Osaühing Prügimees; Osa III – Ragn-Sells AS; Osa IV – Ragn-Sells AS; Osa V – AS Eesti Keskkonnateenused; Osa VI – Ragn-Sells AS; Osa VII – AS Eesti Keskkonnateenused

  • Lepingu kuupäev: 13.12.2012