Kaitserajatiste rekonstrueerimine on üks järgnevate aastate prioriteedist Saarte Liinide laiemas taristuarendamise kavas. Aastatel 2024-2027 plaanime rekonstrueerida ja ehitada kaitserajatisi kokku neljas sadamas.

  • Rohukülas taastame lõunamuuli ja rekonstrueerime põhjamuuli.
  • Heltermaal rajame kirdepoolse lainemurdja või lõunapoolse muuli.
  • Ruhnus pikendame lõunamuuli ja rekonstrueerime idamuuli.
  • Kihnus rajame kirdepoolse lainemurdja/muuli.

Projekti abil panustame saartega ühenduse seisukohalt oluliste sadamate avalikuks liiniveoks kasutatavate rajatise säilimisse ja ohutu opereerimise tagamisse.

Nelja sadama kaitserajatise projekti maksumus on kokku 13,5 miljonit eurot, millest 9 miljonit saadakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

https://www.err.ee/1609139480/rohukula-sadama-muulid-lahevad-uuendamisele