Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas hankes nimetusega „Koristusmasina ostmine Triigi sadamasse”.

Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla lihthanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Hanke eesmärgiks on soetada Triigi sadamasse erinevate hooldustööde teostamiseks koristusmasin koos järgmiste lisaseadmetega:
– universaalkopp;
– lumesahk;
– lumepuhur;
– kopphari koos kogumiskastiga.

Hanke teostamise asukoht: Triigi sadam, Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Triigi sadam.

Koristusmasina koos lisaseadmetega tarnetähtaeg on 4 nädala jooksul peale hankelepingu sõlmimist.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis ja selle lisades.

Hankedokumendi koos lisadega väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumentide väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile meelika.puiestee[A]saarteliinid.ee

Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.02.2018.a. kell 14:00.

Pakkumuste avalikku avamist ei toimu.

  • Võitja: OÜ SAMI MASINAKESKUS

  • Lepingu kuupäev: 16.02.2018